Lengvųjų automobilių DPF/ CAT / SCR valymo procedūros aprašymas

Valymo procedūros aprašymas

Dyzeliniuose automobiliuose yra montuojami pluoštiniai keraminiai  DPF (dyzelinių kietųjų dalelių) filtrai. Šie filtrai yra sudaryti iš daugybės porėtų celių. Deginiai keliaudami pro šias celes yra filtruojami (jose sulaikomos sunkiosios dalelės – suodžiai ir nepilnai sudegusio kuro dalelės – nuosėdos).  Tokiu būdu išvalyti deginiai iš vidaus degimo variklio patenka į atmosferą. Taip išvengiama juodų dūmų ‚debesies‘ spaudžiant akseleratoriaus pedalą.

Ilgainiui celės užsipildo suodžiais bei nuosėdomis, ir savaiminis ar priverstinis filtro valymas automobilyje tampa neefektyvus arba neįmanomas.

Šios, labai svarbios, automobilų gamintojų montuojamos deginių valymo sistemos labai stipriai įtakoja mūsų kvėpuojamo oro koybę bei ilgalaikį poveikį klimato kaitos raidą.

DPF / CAT / SCR valymo procedūros aprašymas

 • Kiekvienas degalų šalinio sistemos komponentas turi gamintojo priskirtą unikalų serijos numerį, pagal kurį jis yra identifikuojamas tiek viso valymo proceso, tiek ir grąžinimo klientui metu.
 • Vizualiai patikrinami komponento mechaniniai pažeidimai, įspaudimai, įtrūkimai ar kitos ypatybės.
 • Plovimo įrenginys atlieka pratekančio oro bei priešslėgio verčių matavimą ir rezultatus fiksuoja.
 • Jeigu komponentas yra nepažeistas ir tinkamas valyti, parenkama atitinkama  programa ir pradedama valymo procedūra.
 • Atlikęs valymo procedūrą, įrenginys pakartotinai tikrina pratekančio oro srauto bei priešslėgio vertes.
 • Įvertinus visus procedūros duomenis išrašomas komponento Patikros aktas/ Garantinė korelė.
 • Atlikus visas privalomas procedūras, komponentas kartu su lydinčiais dokumentais grąžinamas užsakovui.

Mikroautobusų, Autobusų DPF / CAT / SCR valymo procedūros aprašymas

Valymo procedūros aprašymas

Dyzelinių kietųjų dalelių filtrai (DPF) autobusuose bei mikroautobusuose užsikemša dažniau, nes daugelis jų yra eksploatuojami miesto sąlygomis, kuomet yra akseleruojama dažnai, tačiau išmetamųjų dujų temperatūra yra sąlyginai žema, dėl šios priežasties, padidėja nepilnai sudegusio kuro dalelių kiekis, kuris suodžių pavidalu keliauja per DPF filtrą ir filtro celėse kaupiasi daug greičiau.

DPF / CAT / SCR valymo procedūros aprašymas

 • Kiekvienas degalų šalinio sistemos komponentas turi gamintojo priskirtą unikalų serijos numerį, pagal kurį jis yra identifikuojamas tiek viso valymo proceso, tiek ir grąžinimo klientui metu.
 • Vizualiai patikrinami komponento mechaniniai pažeidimai, įspaudimai, įtrūkimai ar kitos ypatybės.
 • Plovimo įrenginys atlieka pratekančio oro bei priešslėgio verčių matavimą ir rezultatus fiksuoja.
 • Jeigu komponentas yra nepažeistas ir tinkamas valyti, parenkama atitinkama  programa ir pradedama valymo procedūra.
 • Atlikęs valymo procedūrą, įrenginys pakartotinai tikrina pratekančio oro srauto bei priešslėgio vertes.
 • Įvertinus visus procedūros duomenis išrašomas komponento Patikros aktas/ Garantinė korelė.
 • Atlikus visas privalomas procedūras, komponentas kartu su lydinčiais dokumentais grąžinamas užsakovui.

Žemės ūkio technikos DPF / CAT / SCR valymo procedūros aprašymas

Valymo procedūros aprašymas

Europos sąjungoje kiekvienais metais vis labiau eskaluojama oro taršos problema ir reikalvimai oro taršos prevencijos užtikrinimui didėja. Pagrindiniai žėmės ūkio technikos gamintojai savo mašinose bei įrenginiuose naudoja ne tik katalizatorius, kietųjų dalelių filtrus, bet ir  SCR technologiją, kuri skirta naudoti kartu su priedu ADBLUE. Žėmės ūkio technika turi būti techniškai tvarkinga tam kad DPF filtras veiktų numatytą gamintojo periodą. Užsikimšę DPF filtrai yra dažna problema, kuriai taip pat reikia atskiro dėmesio bei profesionalios priežiūros.

DPF / CAT / SCR valymo procedūros aprašymas

 • Kiekvienas DPF, FAP ar SCR tipo komponentas turi gamintojo priskirtą unikalų serijos numerį, pagal kurį jis yra identifikuojamas tiek viso valymo proceso, tiek ir grąžinimo klientui metu.
 • Vizualiai patikrinami komponento pažeidimai, įspaudimai, įtrūkimai ar kitos ypatybės.
 • Atliekama pratekančio oro srauto bei  priešslėgio patikra. Gautus duomenis fiksuoja valymo įrenginys.
 • Jeigu komponentas yra mechaniškai nepažeistas ir tinkamas valyti, parenkama atitinkama  programa ir pradedamas valymo procesas.
 • Atlikus komponento valymą, įrenginys pakartotinai tikrina pratekančio oro srauto bei priešslėgio vertes.
 • Įvertinus įrenginio surinktus duomenis ir nustačius kad komponentas tinkamas naudoti, surašomas Patikros aktas/ Garantinė kortelė.
 • Atlikus privalomą procedūrą, valytas ir tikrintas komponentas kartu su lydinčiais dokumentais grąžinamas užsakovui.

Sunkiosios technikos DPF / CAT / SCR valymo procedūros aprašymas

Valymo procedūros aprašymas

Vilkikai, sunkvežimiai, ekskavatoriai, krautuvai ir kita sunkoji technika, priklausomai nuo pagaminimo metų, yra komplektuojami su kietųjų dalelių filtrais (DPF), katalizatoriais (CAT), Ad Blue sistemomis (SCR). Priklausomai nuo eksploatavimo specifikos bei gamintojų rekomendacijų, šiuos deginių šalinimo sistemos komponentus patartina valyti periodiškai. Mūsų specialistai gerai išmano pagrindinių eisme dalyvaujančių transporto priemonių gamintojų DPF filtrų valymo specifiką, gali konsultuoti bei teikia rekomendacijas, kaip tinkamai prižiūrėti šiuos mazgus, bei į ką atkreipti dėmesį ekspoatacijos metu. Ši transporto bei spec. paskirties technikos kategorija pasižymi gerokai didesnės variklio darbinio tūrio apimtimi, taigi ir deginių išskiria kur kas daugiau nei lengvoji technika.

DPF / CAT / SCR valymo procedūros aprašymas

 • Kiekvienas degalų šalinio sistemos komponentas turi gamintojo priskirtą unikalų serijos numerį, pagal kurį jis yra identifikuojamas tiek viso valymo proceso, tiek ir grąžinimo klientui metu.
 • Vizualiai patikrinami komponento mechaniniai pažeidimai, įspaudimai, įtrūkimai ar kitos ypatybės.
 • Plovimo įrenginys atlieka pratekančio oro bei priešslėgio verčių matavimą ir rezultatus fiksuoja.
 • Jeigu komponentas yra nepažeistas ir tinkamas valyti, parenkama atitinkama  programa ir pradedama valymo procedūra.
 • Atlikęs valymo procedūrą, įrenginys pakartotinai tikrina pratekančio oro srauto bei priešslėgio vertes.
 • Įvertinus visus procedūros duomenis išrašomas komponento Patikros aktas/ Garantinė korelė.
 • Atlikus visas privalomas procedūras, komponentas kartu su lydinčiais dokumentais grąžinamas užsakovui.

Tarpinių oro aušintuvų (intercooler) ir radiatorių valymo procedūros aprašymas

Komponento valymo eigos aprašymas

Mūsų naudojama technologija leidžia veiksmingai išvalyti tarpinius oro aušintuvus (intercooler) bei skysčio aušinimo radiatorius. Komponentų valymas yra būtinas esant variklio ar turbinos gedimui kai alyva išsilieja į tarpinį oro aušintuvą, užkemša skysčio pratekėjimo kanalus ar variklio alyvai susimaišius su aušinimo skysčiu.

Radiatorių valymo procesas

 • Aušinimo radiatoriai turi gamintojo priskirtą unikalų serijos numerį, pagal kurį jis yra identifikuojamas tiek valymo procese, tiek ir grąžinimo užsakovui metu.
 • Vizualiai patikrinami radiatorių pažeidimai, įspaudimai, įtrūkimai bei kitos ypatybės.
 • Atliekama pratekančio oro srauto patikra, kurią fiksuoja plovimo įreginys.
 • Jeigu radiatorius arba oro aušintuvas yra nepažeistas ir tinkamas valyti, tuomet pradedamas valymo procesas.
 • Atlikęs valymą, įrenginys vėl tikrina pratekančio oro srauto kiekį  ir išspsusdina išrašą.
 • Įvertinus grįžtamojo oro srauto duomenis nustatoma išvalyto koponento būklė.
 • Atlikus visą numatytą procedūrą, radiatorius arba tarpinis oro aušintuvas kartu su atliktos patikros dokumentu grąžinamas užsakovui.

Garantijos

Mes naudojame Europos Sąjungoje patentuotą komponentų valymo įrangą kurios gamintojas deklaruoja, kad būent šia įranga valytų komponentų efektyvumas atstatomas iki 97% lyginant su nauju. Įrenginys atitinka reikalaujamas ES direktyvas:

 • 2006/42/CE (Machinery Directive)
 • 2014/30/UE (EMC Directive)

bei standartus:

 • CEI EN 60204-1
 • UNI EN ISO 1200
 • Elektromagnetinio lauko atitikimas

Mes užtikriname valymo kokybę, atliktiems darbams suteikiame 0,5 (pusės) metų be ridos apribojimo garantiją.
Valymo rezultatus fiksuojame patikros akte ir juos registruojame vidiniame išvalytų komponentų registre, todėl visuomet galime atsekti informaciją apie išvalytus filtrus ir sulyginti su pakartotinai atvežtu filtru. Jei kilusio ginčo metu identifikuojame, kad problema yra ar buvo susijusi su mūsų paslaugos kokybe- pakartotinis to komponento valymas neapmokęstinamas.
* Kilus ginčui užsakovas privalo pateikti dokumentą (įrangos patikros aktą/ garantinę kortelę), kurį mes visuomet pridedame prie valytų komponentų.
Dažnu kilusio ginčo atveju būna kiti transporto priemonės ar žemės ūkio priemonės variklio, elektros komponentų, mechaninių komponentų gedimai, kurie turi įtakos greitam kietųjų dalelių filtro ar katalizatoriaus užteršimui, pvz.: tinkamai neveikia oro srauto matuoklis, kuro siurblio darbo sutrikimai, kuro purkštuvų sutrikimai, pakartotinio deginų deginimo sistremos (EGR) problemos, turbokompresoriaus gedimas, atgalinio slėgio vožtuvo netinkamas darbas ir dar begalė kitų sutrikimų.

 Jei identifikuojame, kad filtro ar katalizatoriaus neįmanoma išvalyti, arba valymas būna nesėkmingas– mūsų pastangos užsakovui nieko nekainuoja.