Lengvųjų automobilių DPF / FAP filtrų valymas

APRAŠYMAS

Dyzeliniuose automobiliuose yra sutinkami keraminiai  DPF (dyzelinių kietųjų dalelių) filtrai. Šie filtrai yra sudaryti iš daugelio porėtų celių. Deginiai keliaudami pro šias celes yra filtruojami (jose yra nusodinamos sunkiosios dalelės – suodžiai ir nepilnai sudegusios kuro dalelės – nuosėdos). Išvalytos dujos praeina pro porėtą paviršių ir patenka į atmosferą. Taip išvengiama juodų dūmų ‚debesies‘ spaudžiant akseleratoriaus pedalą.

Ilgainiui celės užsipildo suodžiais bei nuosėdomis, ir savaiminis, ar priverstinis filtro valymas automobilyje tampa neefektyvus.

Atliekame įvairių markių bei dydžių DPF / FAP filtrų valymo paslaugas.

DPF / FAP filtrų valymo procesas

 • Kiekvienas DPF, FAP ar SCR tipo filtras turi savo unikalų serijos numerį, pagal kurį jis yra identifikuojamas tiek viso valymo proceso, tiek ir grąžinimo klientui metu.
 • Vizualiai patikrinami filtro pažeidimai, įspaudimai, įtrūkimai ar kitos ypatybės.
 • Atliekama grįžtamojo oro srauto patikra. Gauti duomenys palyginami su gamintojo nustatytais standartais ar kitais pateiktais duomenimis, surašomas patikros protokolas.
 • Jeigu filtras yra nepažeistas ir tinkamas valyti, parenkama atitinkama  programa ir pradedamas valymo procesas.
 • Atlikus valymą, vėl tikrinami grįžtamojo oro srauto matavimo duomenys ir įrašomi į  protokolą.
 • Įvertinus grįžtamojo oro srauto duomenis bei atlikus akučių gylio patikrą, filtrui suteikiama atitinkama kategorija (Žalia, Oranžinė arba Raudona).
 • Atlikus visą reikiamą procedūrą, filtras su atliktos patikros dokumentais grąžinamas užsakovui.

Mikroautobusų / autobusų DPF filtrų valymas

APRAŠYMAS

Dyzelinių kietųjų dalelių filtrai (DPF) autobusuose bei mikroautobusuose užsikemša dažniau, nes daugelis jų yra eksploatuojami miesto sąlygomis, kuomet yra akseleruojama dažnai, tačiau išmetamųjų dujų temperatūra yra sąlyginai žema, dėl šios priežasties, padidėja nepilnai sudegusio kuro dalelių kiekis, kuris suodžių pavidalu keliauja per DPF filtrą ir filtro celėse kaupiasi daug greičiau.

Atliekame įvairių markių bei dydžių DPF filtrų valymo paslaugas.

DPF / FAP filtrų valymo procesas

 • Kiekvienas DPF, FAP ar SCR tipo filtras turi savo unikalų serijos numerį, pagal kurį jis yra identifikuojamas tiek viso valymo proceso, tiek ir grąžinimo klientui metu.
 • Vizualiai patikrinami filtro pažeidimai, įspaudimai, įtrūkimai ar kitos ypatybės.
 • Atliekama grįžtamojo oro srauto patikra. Gauti duomenys palyginami su gamintojo nustatytais standartais ar kitais pateiktais duomenimis, surašomas patikros protokolas.
 • Jeigu filtras yra nepažeistas ir tinkamas valyti, parenkama atitinkama  programa ir pradedamas valymo procesas.
 • Atlikus valymą, vėl tikrinami grįžtamojo oro srauto matavimo duomenys ir įrašomi į  protokolą.
 • Įvertinus grįžtamojo oro srauto duomenis bei atlikus akučių gylio patikrą, filtrui suteikiama atitinkama kategorija (Žalia, Oranžinė arba Raudona).
 • Atlikus visą reikiamą procedūrą,  filtras su atliktos patikros dokumentais grąžinamas užsakovui.

Žemės ūkio technikos DPF filtrų valymas

APRAŠYMAS

Europos sąjungoje kiekvienais metais vis labiau eskaluojama oro tarša ir reikalvimai oro taršos užtikrinimui didėja. Pagrindiniai žėmės ūkio technikos gamintojai savo mašinose naudoja ne tik katalizatorius, kietųjų dalelių filtrus, bet ir  SCR technologiją, kuri skirta naudoti kartu su priedu ADBLUE. Žėmės ūkio technika turi būti techniškai tvarkinga, kad DPF filtras veiktų vidutiniškai numatytą gamintojo periodą, tačiau realybėje pastebime kitokią tendenciją. DPF filtrai yra dažna problema, kuriai taip pat reikia profesionalios priežiūros.

Atliekame įvairių markių bei dydžių DPF filtrų valymo paslaugas.

DPF / FAP filtrų valymo procesas

 • Kiekvienas DPF, FAP ar SCR tipo filtras turi savo unikalų serijos numerį, pagal kurį jis yra identifikuojamas tiek viso valymo proceso, tiek ir grąžinimo klientui metu.
 • Vizualiai patikrinami filtro pažeidimai, įspaudimai, įtrūkimai ar kitos ypatybės.
 • Atliekama grįžtamojo oro srauto patikra. Gauti duomenys palyginami su gamintojo nustatytais standartais ar kitais pateiktais duomenimis, surašomas patikros protokolas.
 • Jeigu filtras yra nepažeistas ir tinkamas valyti, parenkama atitinkama  programa ir pradedamas valymo procesas.
 • Atlikus valymą, vėl tikrinami grįžtamojo oro srauto matavimo duomenys ir įrašomi į  protokolą.
 • Įvertinus grįžtamojo oro srauto duomenis bei atlikus akučių gylio patikrą, filtrui suteikiama atitinkama kategorija (Žalia, Oranžinė arba Raudona).
 • Atlikus visą reikiamą procedūrą, filtras su atliktos patikros dokumentais grąžinamas užsakovui.

Sunkvežimių / krovininio transporto DPF filtrų valymas

APRAŠYMAS

Vilkikai, sunkvežimiai, ekskavatoriai, krautuvai ir kt., priklausomai nuo pagaminimo metų, yra komplektuojami su kietųjų dalelių filtrais DPF. Priklausomai nuo eksploatavimo specifikos bei gamintojų rekomendacijų, šiuos filtrus patartina valyti periodiškai. Mūsų specialistai gerai išmano pagrindinių keliuose dalyvaujančių gamintojų transporto priemonių DPF filtrų valymo specifiką, gali konsultuoti bei teikia rekomendacijas, kaip tinkamai prižiūrėti šiuos mazgus, bei į ką atkreipti dėmesį ekspoatacijos periodu.

Atliekame įvairių markių bei dydžių DPF filtrų valymo paslaugas.

DPF / FAP filtrų valymo procesas

 • Kiekvienas DPF, FAP ar SCR tipo filtras turi savo unikalų serijos numerį, pagal kurį jis yra identifikuojamas tiek viso valymo proceso, tiek ir grąžinimo klientui metu.
 • Vizualiai patikrinami filtro pažeidimai, įspaudimai, įtrūkimai ar kitos ypatybės.
 • Atliekama grįžtamojo oro srauto patikra. Gauti duomenys palyginami su gamintojo nustatytais standartais ar kitais pateiktais duomenimis, surašomas patikros protokolas.
 • Jeigu filtras yra nepažeistas ir tinkamas valyti, parenkama atitinkama  programa ir pradedamas valymo procesas.
 • Atlikus valymą, vėl tikrinami grįžtamojo oro srauto matavimo duomenys ir įrašomi į  protokolą.
 • Įvertinus grįžtamojo oro srauto duomenis bei atlikus akučių gylio patikrą, filtrui suteikiama atitinkama kategorija (Žalia, Oranžinė arba Raudona).
 • Atlikus visą reikiamą procedūrą, filtras su atliktos patikros dokumentais grąžinamas užsakovui.

Katalizatorių CAT / SCR valymas

APRAŠYMAS

Katalizatorius CAT (Catalytic Converter) yra naudojamas automobiliuose su vidaus degimo varikliu, varomu benzinu, dyzelinu, biokuru, ar dujomis.  Katalizatoriai konvertuoja kenksmingas išmetamąsias dujas (NOX, CO, CHX) į nekenksmingus junginius (N2, H2O, CO2). Varikliui dirbant skirtingais režimais, priklausomai nuo kuro padavimo į variklį (laisva ir apkrauta variklio eiga), kinta ir išmetamųjų dujų cheminė sudėtis. Dėl šių pokyčių, bei kitų atsirandančių gedimų variklio veikime atsiranda nuosėdos, kurios kaupiasi ant katalizatoriaus sienelių, taip blokuodamos dujų praeinamumą pro celes, dėl to padidėja slėgis išmetimo sistemoje bei ženkliai apribojamas katalizatoriaus veikimas, dėl to padidėja aplinkos tarša.

Katalizatorius SCR (Selective Catalyc Converter) yra papildomas katalizatorius išmetamųjų dujų sistemoje, kuris skirtas užtikrinti aukštesnes taršos normas (EURO 6), bei dar labiau sumažinti azoto oksido dujų kiekį išmetamą i atmosferą. SCR technologija skirta naudoti su priedu ADBLUE (karbamido tirpalas). Dėl ADBLUE ir azoto oksido dujų, kartu patenkančių ant SCR katalizatoriaus reakcijos azoto oksidai paverčiami nekenksmingomis azoto dujomis ir vandens garais, t. y. medžiagomis, kurių yra mūsų natūralioje aplinkoje. Ši technologija išmetamų azoto oksidų dalį sumažina 85 proc., o išmetamų kietųjų dalelių dalį – 40 proc.

Atliekame įvairių transporto priemonių CAT ir SCR katalizatorių valymą, nepriklausomai nuo jų dydžio bei automobilių taršos klasės.

CAT / SCR filtrų valymo procesas

 • Kiekvienas CAT ar SCR tipo filtras turi savo unikalų serijos numerį, pagal kurį jis yra identifikuojamas tiek viso valymo proceso, tiek ir grąžinimo klientui metu.
 • Vizualiai patikrinami filtro pažeidimai, įspaudimai, įtrūkimai ar kitos ypatybės.
 • Atliekama grįžtamojo oro srauto patikra. Gauti duomenys palyginami su gamintojo nustatytais standartais ar kitais pateiktais duomenimis, surašomas patikros protokolas.
 • Jeigu filtras yra nepažeistas ir tinkamas valyti, parenkama atitinkama  programa ir pradedamas valymo procesas.
 • Atlikus valymą ,vėl tikrinami grįžtamojo oro srauto matavimo duomenys ir įrašomi į  protokolą.
 • Įvertinus grįžtamojo oro srauto duomenis bei atlikus akučių gylio patikrą, filtrui suteikiama atitinkama kategorija (Žalia, Oranžinė arba Raudona).
 • Atlikus visą reikiamą procedūrą,  filtras su atliktos patikros dokumentais grąžinamas užsakovui.

Intercoolerių / radiatorių valymas

APRAŠYMAS

Mūsų naudojama technologija leidžia išvalyti ir oro aušinimo radiatorius (intercoolerius) bei vandens aušinimo radiatorius ypač esant variklio, ar turbinos defektui, kuomet išsilieja tepalas į juos ir užkemša oro/ vandens pratekėjimo kanalus.

Radiatorių valymo procesas

 • Aušinimo radiatoriai turi savo unikalų serijos numerį, pagal kurį jis yra identifikuojamas tiek viso valymo proceso, tiek ir grąžinimo klientui metu.
 • Vizualiai patikrinami radiatorių pažeidimai, įspaudimai, įtrūkimai ar kitos ypatybės.
 • Atliekama grįžtamojo oro srauto patikra. Gauti duomenys palyginami su gamintojo nustatytais standartais ar kitais pateiktais duomenimis, surašomas patikros protokolas.
 • Jeigu radiatorius yra nepažeistas ir tinkamas valyti, tuomet pradedamas valymo procesas.
 • Atlikus valymą, vėl tikrinami grįžtamojo oro srauto matavimo duomenys ir įrašomi į  protokolą.
 • Įvertinus grįžtamojo oro srauto duomenis nustatoma išvalyto radiatoriaus būklė.
 • Atlikus visą reikiamą procedūrą, radiatorius su atliktos patikros dokumentais grąžinamas užsakovui.

Garantijos

Atliktiems darbams suteikiame 1 metų arba 40 000 km garantiją.
Mes užtikriname valymo kokybę, valymo rezultatus fiksuojame patikros lape ir juos registruojame išvalytų filtrų registre, todėl visuomet galime atsekti informaciją apie išvalytus filtrus ir sulyginti su pakartotinai atvežtu filtru. Įvertiname aplinkybes, įsitikiname, ar buvo atlikti rekomenduojami veiksmai prieš filtro montavimą į automobilį, apžiūrime filtrą pakartotinai ir diagnozuojame problemą. Jei problema susijusi su mūsų paslaugos kokybe, išvalome filtrą dar kartą (nemokamai), kitu atveju atsakomybė krypsta į automobilio remonto tiekėją.
* Klientas privalo pateikti grįžtamojo oro slėgio patikros lapą, kurį mes visuomet pridedame prie išvalytų filtrų.
Kai kada klientai pakartotinai kreipiasi dėl paslaugos kokybės užtikrinimo, nes sumontavus išvalytą agregatą po trumpo laiko užsidega „Check Engine“ indikacija susijusi su DPF filtro funkcionalumu. Išvalyto filtro efektyvumas siekia 96% naujo filtro efektyvumo ir po tokio trumpo laiko DPF filtras negali tapti priežastimi. Dažnu atveju, tai būna kiti variklio gedimai, kurie turi įtakos greitam DPF filtro užteršimui, pvz.: tinkamai neveikia oro srauto daviklis, kuro siurblio darbo sutrikimai, EGR vožtuvo problemos, turbokompresoriaus ašelės nusidėvėjimas, atgalinio slėgio vožtuvo netinkamas darbas ir kt.