Ekologiškos, patikimos bei greitos kietųjų dalelių filtrų ir katalizatorių valymo paslaugos

Transporto priemonėse, žemės ūkio technikoje su vidaus degimo varikliu yra montuojamos deginių valymo sistemos. Priklausomai nuo laikmečio, kada buvo pagaminta transporto ar žemės ūkio priemonė, montuojamos sistemos tipai bei variacijos skiriasi. Aiški tendencija- mes visi norime švaresnio oro kuriuo kvėpuojame, ir kuo toliau tuo griežtesnės normos deginiams bus taikomos.

Šios, labai svarbios, gamintojų montuojamos deginių valymo sistemos labai stipriai įtakoja mūsų kvėpuojamo oro kokybę bei ilgalaikį poveikį klimato kaitos raidai.

Kietųjų dalelių filtras dar vadinamas Suodžių filtras (DPF (Diesel particulate filter)) yra sudarytas iš daugybės porėtų celių. Pluoštiniai keraminiai filtrai gaminami iš kelių skirtingų tipų keraminių pluoštų, kurie sumaišomi, kad būtų akyta terpė. Ši terpė gali būti suformuota beveik bet kokia forma ir gali būti pritaikyta, kad atitiktų poreikius. Deginiai keliaudami pro šias celes yra filtruojami (jose sulaikomos sunkiosios dalelės – suodžiai ir nepilnai sudegusio kuro dalelės – nuosėdos). Pluoštiniai keraminiai filtrai beveik visiškai pašalina anglies daleles, įskaitant smulkias daleles, kurių skersmuo mažesnis nei 100 nanometrų (nm), o efektyvumas didesnis kaip 99% dalelių skaičiaus, esant įvairioms variklio darbo sąlygoms. Kadangi nenutrūkstamas suodžių srautas į filtrą ilgainiui jį užblokuos, būtina „regeneruoti“ filtro filtravimo savybes reguliariai deginant surinktas daleles. Nudegus suodžių kietosioms dalelėms, vanduo ir CO2 susidaro nedideliais kiekiais, kurie sudaro mažiau nei 0,05% variklio išmetamo CO2. Netinkamai veikiančio kietųjų dalelių filtro pasekmės, kurios beje yra labai skaudžios- nefiltruoti deginiai patenka į aplinką bei stipriai sumažėja variklio efektyvumas ir tarnavimo laikas.

Katalizatorius CAT (Catalytic Converter) yra montuojamas transporto priemonėse, žemės ūkio technikoje su vidaus degimo varikliu, varomu benzinu, dyzelinu, biokuru, ar dujomis.  Katalizatoriai konvertuoja kenksmingas išmetamąsias dujas (NOX, CO, CHX) į nekenksmingus junginius (N2, H2O, CO2). Varikliui dirbant skirtingais režimais, priklausomai nuo kuro padavimo į variklį (laisva ir apkrauta variklio eiga), kinta ir išmetamųjų dujų cheminė sudėtis. Dėl šių pokyčių, bei kitų atsirandančių sutrikimų variklio veikime atsiranda nuosėdos, kurios kaupiasi ant katalizatoriaus sienelių, taip blokuodamos dujų praeinamumą pro celes, dėl to padidėja slėgis išmetimo sistemoje bei ženkliai apribojamas katalizatoriaus veikimas, ko pasekoje aplinkos tarša bei sumažėja vidaus degimo variklio naudingumas.

Katalizatorius SCR (Selective Catalyc Converter) yra papildomas katalizatorius išmetamųjų dujų sistemoje, kuris skirtas užtikrinti aukštesnes taršos normas (EURO 6), bei dar labiau sumažinti azoto oksido (NOX) dujų kiekį išmetamą i atmosferą. SCR technologija skirta naudoti su priedu ADBLUE (karbamido tirpalas). Dėl ADBLUE ir azoto oksido dujų, kartu patenkančių ant SCR katalizatoriaus reakcijos, azoto oksidai paverčiami nekenksmingomis azoto dujomis ir vandens garais, t. y. medžiagomis, kurių yra mūsų natūralioje aplinkoje. Ši technologija išmetamų azoto oksidų kiekį sumažina 85 proc., o išmetamų kietųjų dalelių kiekį – 40 proc.

Mes siūlome paslaugą, kurios dėka išvalomi net ir labai stipriai užikimšti suodžių filtrai. Pasirinkdami mūsų siūlomą problemos sprendimo būdą padarysite vieną teisingiausių sprendimų savo gyvenime. Suodžių filtrų valymo pasekmės yra tik teigiamos: išlieka nepakitusios transporto priemonės gamintojo numatytos privalomos sistemos, komponento valymas yra visada ženkliai pigesnis nei komponento keitimas, plovimo prcese naudojamos tik ekologiškos (biologiškai suįrančos) priemonės, ši paslauga yra visiškai legali lyginant su komponentų šalinimu iš motorinės transporto priemonės, pačio komponento valymas atstato  iki 97% efektyvumą lyginant su nauju.